otisak


TechXXL.com/rs/ je upravljao

levo
Naša ponuda sadrži veze do spoljnih web lokacija trećih lica, na čiji sadržaj nemamo uticaj. Iz tog razloga, ne prihvatamo odgovornos za ovaj spoljni sadržaj. Odgovarajući provajder ili operater uvek je odgovoran za sadržaj povezanih stranica. Povezane st

odgovornost
Prema opštim zakonima, operateri su odgovorni samo za sopstveni sadržaj. Kao davalac usluga, operateri nisu dužni da prate informacije trećih lica koja ih prenose ili čuvaju, ili da nalaze činjenice koje ukazuju na nezakonitu aktivnost. Takođe prema opšti

učešće
Prava trećih lica se poštuju, za sve sadržaje na stranici koje nije postavio operater. Tuđi sadržaji su obeleženi kao takvi. Ukoliko postanete svesni kršenja pravila, obavestite nas. Čim budemo saznali za zakonsko kršenje, takav sadržaj ćemo ukloniti. U sg: